E-Learning cu Platforma Moodle

 

E-LEARNING CU PLATFORMA MOODLE

"Moodle is a Course Management System (CMS), also known as a Learning Management System (LMS) or a Virtual Learning Environment (VLE). It is a Free web application that educators can use to create effective online learning sites."

Pagina Moodle "Institutului de Criminologie" este configurată la adresa:  http://176.123.29.37/ 

Pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole se  pot face următoarele activităţi specifice:

1. Postări/descărcări  de lecţii, suporturi de curs, grafice etc.,  în format electronic (word, excel, pdf etc.); 
2. Elaborări/rezolvări de teste grilă pentru antrenament sau/şi examen; 
3. Consulaţii online; 
4. Forum de ştiri e-mail între profesor-cursanţi, cursant-profesor, cursant-cursant; 
5. Forum social (postări pe grup); 
6. Postări de cataloage cu prezenţa, note, planificări întâlniri, anunţuri etc.; 
4. Învăţământ la distanţă în sistem online.