din data de 09 martie 2018

  

Materialele urmează a fi culese la computer în Ms Word, pentru Windows (Times New Roman), conform următorilor parametri:

 

 

 

Structura lucrării:

 

1)  CZU;

 

2)  titlul (în două limbi – română și engleză sau franceză, cu majuscule) până la 10 cuvinte, mărimea caracterelor/font – 14 pt;

 

3)  numele, prenumele autorului, gradul şi titlul ştiințific (în două limbi – română și engleză sau franceză);

 

4)  rezumatul (în două limbi: română și engleză sau franceză) în 5-8 rânduri – font 10 pt, la 1,0 interval;

 

5)  cuvinte-cheie(în două limbi: română și engleză sau franceză) până la 10 cuvinte;

 

6)  textul lucrării (mărimea caracterelor/font – 12pt; interval 1,5; câmpurile: stânga – 3,0 cm; dreapta -1,5 cm; sus, jos – câte 2,5 cm; aliniatele – 1 cm (fără folosirea tastelor „Tab” sau „Spațiu”), format A4).

 

Textul lucrării trebuie să cuprindă:

 

     introducere;

 

     scopul lucrării;

 

     metode şi materiale aplicate;

 

     rezultate obţinute şi discuţii;

 

     concluzii.

 

În text, referințele bibliografice se indică între paranteze pătrate.

 

7)  Bibliografia se prezintă în felul următor:

 

-       reviste şi culegeri de articole: numele autorilor, denumirea articolului, denumirea revistei (culegerii), cu abrevieri acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile de început şi sfârşit;

 

-       cărţi: numele autorilor, denumirea completă a cărţii, editura, locul editării, anul editării, numărul total de pagini.

 

-       surse on-line: autor, denumire, data publicării, adresa URL, data accesării.

 

8)       Date despre autor/autori (în două limbi: română și engleză sau franceză) (locul de muncă (instituția), funcția (se scriu complet), numărul de telefon, e-mail).

   

NB: Vor fi publicate materialele care se încadrează în tematica conferinței cu un volum de până la 8 pagini standard (până la 14.400 semne fără intervale).

 

 

Materialele pot fi prezentate pe stik

 

sau expediate la e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

 

Termenul limită de prezentare –1 martie 2018.

 

 

 FIŞA DE ÎNREGISTRARE

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

 

«ЧЕЛОВЕК, КРИМИНОЛОГИЯ, НАУКА»

 

9 марта 2018 года

 

 

 

Материалы должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word, Windows (Times New Roman) и отредактированы по следующим параметрам:

 

 

 

Структура:

 

1)  УДК;

 

2)  название (на двух языках: румынском и английском или французском, заглавными буквами) до 10 слов, размер шрифта – 14 пт; 

 

3)  фамилия и имя автора, научная степень, ученое звание (на двух языках: румынском и английском или французском) без сокращений;

 

4)  краткое изложение (резюме) (на двух языках: румынском и английском или французском) в 5-8 рядах: размер шрифта – 10 пт, междустрочный интервал – 1,0;

 

5)  ключевые слова (на двух языках: румынском и английском или французском) до 10 слов;

 

6)  текст (размер шрифта 12пт; междустрочный интервал – 1,5; поля: левое – 3см; правое – 1,5см; верхнее и нижнее – 2,5см; абзацный отступ – 1см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»), формат A4);

 

Структура текста:

 

· вводная часть (введение);

 

· цель исследования;

 

· методы и использованные материалы;

 

· изложение основного материала;

 

· выводы.

 

В тексте ссылки обозначаются в квадратных скобках.

 

7)  Литература оформляется следующим образом:

 

-       журналы и сборники статей: имя автора, название статьи, название журнала (сборника), год выпуска, номер, том, начальная и конечная страницы;

 

-       книги: имя автора, полное название книги, место издательства, издательство, год издания, общее количество страниц;

 

-       онлайн-источники: автор, название, дата опубликования, электронный адрес, дата посещения.

 

8)  Информация об авторе/авторах (на двух языках: румынском и английском или французском) должность (без сокращений), место работы, телефон, электронная почта.

 

 

 

Будут опубликованы материалы, которые соответствуют теме конференции, с объемом до 8 страниц (до 14 400 знаков, без пробелов).

 

 

 

Материалы могут быть представлены на флешке

 

или отправлены на e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

 

 

Срок подачи материалов – 1 марта 2018 года.