Nr.

Tema

Numele / Prenumele studentului

1

Personalitatea infractorului: aspecte criminalistice.

Nicolai Zinaida

2

Studiul persoanei învinuite în procesul penal.

Dombrov Natalia

3

Asigurarea drepturilor şi intereselor legitime ale victimei.

Căşuneanu Ludmila

4

Mecanismul actului infracţional: aspectul criminalistic.

Anton Svetlana

5

Victimologie criminologică.

Topală Mihaela

6

Statutul juridic al participanţilor la procesul contravenţional

Nicolaevici Ion

7

Deosebita cruzime aspectul juridico-penal

Jelaga Vadim

8

Suicidul şi criminalitatea.

Nacu Veronica

9

Victima: aspecte criminologice şi juridico-penale.

Prisăcaru Daniela

10

Asigurarea securităţii criminologice a poliţistilor.

Leca Lucia

11

Asasinii şi victemele lor.

Şumleanschi Iana

12

Bazele conceptului de prevenire a infracţiunilor.

Tcaci Ion

13

Rolul victimologiei în prevenirea infracţiunilor.

Florea Roman

14

Personalitatea infractorului şi prevenirea individuală a infracţiunilor.

Levcenco Nicoleta