Nr.

Tema

Numele / Prenumele studentului

1

Analiza comparativă a sistemului de sancţiuni contravenţionale în ţările spaţiului CSI.

Plunghean Gheorghe

2

Administrarea în domeniul asigurării ordinii publice. Aspect contravenţional.

Pasat Natalia

3

Activitatea privată de pază şi securitate: aspect administrativ.

Moraru Cezar

4

Reglementarea juridică a activităţii private de detectivi în Republica Moldova.

Dutca Ana

5

Contractul de acordare a serviciilor de asigurare a securităţii de către agenţiile de pază, securitate, detectivi.

Cebotari Elena