IPÎ „ INSTITUTUL DE ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINOLOGIE APLICATĂ”

 

 

APROB

Rector, doctor în drept,

profesor universitar

_____________________________

Valeriu BUJOR

______  _________________  2017

 

 

 

 

ORARUL EXAMENELOR DE LICENŢĂ

Specilitatea – 862.1 Servicii de securitate a proprietăţii

 

Data

Ora

Probele examenului de licenţă

02.06.2017

14:00

Teoria generală a dreptului

09.06.2017

14:00

Teoria şi practica securităţii private

16.06.2017

14:00

Susţinerea tezelor de licenţă

 

 

 

 

 

Şef al Serviciului de planificare, dirijare şi asigurare a calităţii                                                                    D. Rusu