Termene de organizare și desfășurare a concursului de admitere:


Sesiunea de bază a admiterii:


a) depunerea cererilor de participare la concursul de admitere – 16 iulie -31 iulie 2018;

b)depunerea documentelor în original – până la 06 august 2018;

c) anunțarea rezultatelor concursului de admitere – până la 07 august 2018.

 

Concursul de admitere repetat:

a) desfășurarea concursului repetat – 08-24 august 2018;

b)depunerea documentelor în original – până la 30 august 2018;

c) anunțarea rezultatelor concursului repetat – 30 august 2018.