A P R O B A T

președinte al Institutului de Științe

Penale și Criminologie Aplicată,

doctor, profesor universitar

 

Valeriu Bujor

 

„_______” _______________________2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantumul taxelor

pentru studenții înmatriculați la studii în cadrul Institutului de Criminologie

(anul de studii 2018-2019)

 

nr. d/o

specialitatea, forma de învățământ

anul I

1.

Drept, frecvența zi

7500

2.

Drept, frecvența redusă

5500

3.

Servicii de securitate a proprietății, frecvență zi

6500

4.

Servicii de securitate a proprietății, frecvență redusă

5500

5.

Psihologie, frecvență zi

5600