Asociația Obștească „Institutul Justiției Constituționale”

în parteneriat cu:

Uniunea Juriștilor din Moldova

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova)

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova)

Universitatea „Apollonia” (România)

Universitatea economico-umanitară internațională „Academicianul Stepan Demianciuk” (Ucraina)

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată (Republica Moldova)


Cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Drepturilor Omului,

organizează

conferința științifico-practică cu participare internațională

Drepturile omului și justiția în Republica Moldova

în contextul integrării europene


 

Direcțiile tematice ale conferinței:

 1. Cercetarea științifică și abordări teoretico-practice în materia drepturilor omului.
 2. Rolul autorităților publice și a organelor de drept în garantarea drepturilor omului.
 3. Respectarea drepturilor omului și justiția constituțională din Republica Moldova.
 4. Abordări interdisciplinare cu referire la drept, justiție, asigurarea drepturilor omului.

Data și locul desfășurării:

Conferința va avea loc pe data de 10 decembrie 2022,  în incinta Universității de Studii Politice și Economice Europene  Constantin Stere”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 200

Detalii:

 1. Conferința este inclusă în Registrul Național al manifestărilor științifice pentru anul 2022.
 2. Rapoartele și comunicările științifice  vor fi publicate ulterior  în culegerea de lucrări ale conferinței.
 3. Conferința va fi organizată în format mixt (prezența fizică și on-line).
 4. Taxă de participare nu se solicită.
 5. Limbile de desfășurare a lucrărilor conferinței: română, engleză sau o altă limbă de circulație internațională
 

Termene limită:

30 noiembrie 2022 – înregistrarea prin expedierea formularului de participare.

Fișa de înregistrare: link-ul AICI

04 decembrie 2022 – depunerea articolului științific (comunicării).

Norme de redactare: link-ul AICI

Articolele vor fi expediate la adresa de e-mail: irinaiacub@mail.ru

 

Date de contact:

 • e-mail: vkuchiuk@yahoo.com;
 • telefon: +373-69679145