Și-a încheiat lucrările Conferința științifică internațională Rolul științei în asigurarea securității naționale și a activității anticrimă, prevăzută pentru zilele de 21-22 decembrie 2021.

Întrunirea științifică a fost desfășurată de Institutul de Criminologie, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Institutul Dunărean al Universității Naționale „Academia maritimă din Odesa” (Ucraina).

La această reuniune științifică au participat cu comunicări științifice reprezentanți din patru țări: Republica Moldova, România Ucraina și Federația Rusă.

Comunicările științifice ale participanților la conferință au oglindit probleme criminologice, juridice, criminalistice și de securitate națională.

Vorbitorii au înaintat propuneri de îmbunătățire a cercetării, învățămîntului și practicii de prevenire a criminalității, printre care și propunerea de înființare a unui Centru Național de Cercetare și Analiză Criminologică.

Dezbaterile științifice au putut să fie urmărite în direct de toți doritorii prin mijlocirea rețelei informatice de socializare „Facebook”.