Rapoarte despre activitatea științifică

Dare de seamă pe ani de studii înfățișată la ședința Senatului Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată