La 10 noiembrie, comunitatea științifică din Republica Moldova sărbătorește ziua științei, eveniment marcat în contextul Zilei internaționale a științei pentru pace și dezvoltare.
Cu prilejul acestei sărbători, la Institutul de Științe Penale și Criminologie, se vor desfășura ore pentru studenți, dedicate științei și cercetării.
Această sărbătoare are scopul de a evidenţia rolul primordial al științei în dezvoltarea durabilă a întregii societăți, promovarea solidarităţii naţionale şi internaţionale şi atragerea atenţiei asupra provocărilor de care se lovește domeniul respectiv.